arbeidspakke 2: Trebaserte bygg

Arbeidspakkeleder er Antje Klitkou fra NIFU.

Her skal det utføres følgende oppgaver:

  1. Analyse av styresamarbeid i verdikjeden og utover etablerte verdikjeder
  2. Karlegging av kompetansebehov for mer innovativ bruk av trebaserte bygg og av relevante utdanningstilbud
  3. Analyse av mellomledds organisasjoner for å fremme utvikling av innovative trebaserte bygg

I den første hovedoppgaven gjennomføres en statistisk analyse av styresamarbeid basert på offentlig tilgjengelig informasjon om styresammensetning. I tillegg skal det gjennomføres intervjuer og casestudier.

I den andre hovedoppgaven gjennomføres en karlegging av eksisterende kompetansebehov ved å undersøke utviklingen av kompetanseprofilene i stillingsannonser og ved å kartlegge utdanningstilbudene i de forskjellige delene av utdanningssystemet – videregående skoler, tekniske fagskoler og universitet og høyskoler. I tillegg undersøkes også andre relevante tilbud for kompetanseoppgradering gjennom kurs. Treteknisk er ansvarlig for denne karlegging og NIFU bidrar. Casestudier om relevante yrkesutdanning gjennomføres av Treteknisk. En medieanalyse og en analyse av politiske virkemidler gjennomføres av NIFU. Tilsvarende analyser gjennomføres i Finland og her er SYKE ansvarlig.

I den tredje hovedoppgaven undersøkes hvilke mellomledds organisasjoner har bidratt til mer innovative trebaserte bygg og hvordan de samarbeider. Her brukes medieanalyse, intervjuer, nettverksanalyse og casestudier. Denne oppgaven gjennomføres både i Norge (NIFU) og i Finland (SYKE).

English summary: Work package 2. Wooden buildings

The work package is coordinated by Antje Klitkou from NIFU.

Here we will have three main tasks:

  1. Network analysis of boards and case studies on board interlocking (NIFU)
  2. Mapping of competence needs and offers (Treteknisk) and case studies on vocational education (Treteknisk, SYKE)
  3. Case studies on intermediaries and network analysis of intermediaries (NIFU and SYKE)

Media analysis, analysis of policy instruments and interviews will inform these research tasks (NIFU and SYKE).