om inno4tree

Norges nasjonale strategi for skogs- og trebaserte industri har definert flere mål knyttet til økt bruk av tre i byggebransjen. Tre er et fornybart materiale og har et betydelig lavere karbonavtrykk sammenlignet med stål og betong. For å redusere miljøpåvirkningen fra byggebransjen, er det nødvendig å gjøre tre til et mer naturlig valg i konstruksjoner enn det er i dag. Inno4Tree-prosjektet har det overordnede målet å legge til rette for en bærekraftig overgang av byggebransjen til en sirkulær bioøkonomi, ved å fremme bruk av tre i byggebransjen.

For selskaper som bare har erfaring med betong og stål, innebærer overgangen til tre en risiko som kan være høy uten riktig kompetanse. Grunnen til at prisen på trebaserte prosjekt i dag er høyere enn et lignende prosjekt i betong og stål, er ikke bare prisen på materialet, men også mangel på erfaring og kompetanse. Det finnes flere måter for byggebransjen å håndtere sine mange behov for kompetanse på alle nivåer. Yrkesopplæring kan gis av mellomaktører, mens lærlingtid kan være et samarbeid mellom bedrifter og det nasjonale utdanningssystemet. Høyere yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan håndheves for å dekke dagens og kommende behov for ferdigheter og kompetanse i skogbrukssektoren og norsk sirkulær bioøkonomi.

Prosjektet gjør oppmerksom på mulige former for samarbeid mellom industrien og utdanningsinstitusjonene for å dekke de industrielle behovene. Prosjektet har en spesiell oppmerksomhet rettet mot mellomliggende organisasjoner som profesjonelle foreninger, klyngeorganisasjoner og kunnskapsmeglere, som kan være sentrale for å oppgradere arbeidsstyrken.

Den norske bioøkonomistrategien tar også til orde for politikk som legger til rette for synergier på tvers av bransjer. Byggebransjen er spesielt kompleks og krever koordinering av arkitekter, ingeniører, byggherrer og leverandører. Synergier kan utvikles lettere når beslutninger tas sammen av forskjellige selskaper. For eksempel er selskaper som aktivt bruker styrene sine for å forstå og få tilgang til nye verdikjeder bedre forberedt på å utvikle innovative strategier. Foretak i trebyggebransjen som har tilknytning til skogbrukssektoren i sine styrer har bedre tilgang til de beste råvareleverandørene.

Vi studerer offentlige data om styrer i norske foretak for å oppdage forbindelser mellom bedrifter og foreslå nye synergier mellom byggebransjen og de skogbaserte næringene.

Prosjektet har tre arbeidspakker som ser på styring og ledelse, utdanning og kompetanse og mellomaktører:

  1. Trebaserte byggematerialer
  2. Trebaserte bygninger
  3. Trebruer.

Prosjektet er et samarbeid mellom NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Treteknisk institutt og Finnish Environment Institute (SYKE).