Prosjektdeltagere

Prosjektet er et samarbeid mellom NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Treteknisk institutt og Finnish Environment Institute (SYKE).

Fra NIFU deltar følgende medarbeidere:

 • Antje Klitkou, prosjektleder og leder for Arbeidspakke 2 og 4
 • Marco Capasso (sluttet i mars 2022)
 • Håkon Andresen Normann
 • Lina Ingeborgrud
 • Silje Marie Svartefoss

Fra Treteknisk deltar følgende medarbeidere:

 • Knut Amund Skatvedt, leder for Arbeidspakke 3
 • Samee Ullah (siden september 2022)
 • Jonas Ljungdahl
 • Stine Lønbro Bertelsen (sluttet sommeren 2022)

Samee og Knut Amund

Fra SYKE deltar følgende medarbeidere:

 • David Lazarevic, leder for Arbeidspakke 1.
 • Riina Toivanen

Riina og David

I tillegg samarbeider vi med to klyngeorganisasjoner spesialisert i bruk av tre i byggebransjen:

 • Wood Works!, Kjersti Kinderås (Klyngeleder) og Knut Magnar Sandland (Prosjektleder bygg)
 • Norwegian Wood Cluster, Berit Sannes (Klyngeleder)