arbeidspakke 3: Broer i tre

Arbeidspakkeleder er Knut Amund Skatvedt fra Treteknisk.

Her skal det utføres følgende oppgaver:

  1. Analyse av styresamarbeid i verdikjeden og utover etablerte verdikjeder
  2. Karlegging av kompetansebehov for mer innovativ bruk av broer i tre og av relevante utdanningstilbud
  3. Analyse av mellomledds organisasjoner for å fremme utvikling av innovative broer i tre

I den første hovedoppgaven gjennomføres en statistisk analyse av styresamarbeid basert på offentlig tilgjengelig informasjon om styresammensetning. I tillegg skal det gjennomføres intervjuer og casestudier. NIFU er ansvarlig.

I den andre hovedoppgaven gjennomføres en karlegging av eksisterende kompetansebehov ved å undersøke utviklingen av kompetanseprofilene i stillingsannonser og ved å kartlegge utdanningstilbudene i de forskjellige delene av utdanningssystemet – videregående skoler, tekniske fagskoler og universitet og høyskoler. I tillegg undersøkes også andre relevante tilbud for kompetanseoppgradering gjennom kurs. Treteknisk er ansvarlig for denne karlegging og NIFU bidrar. Casestudier om relevante yrkesutdanning gjennomføres av Treteknisk. En medieanalyse og en analyse av politiske virkemidler gjennomføres av NIFU.

I den tredje hovedoppgaven undersøkes hvilke mellomledds organisasjoner har bidratt til mer trebaserte broer og hvordan de samarbeider. Her brukes medieanalyse, intervjuer, nettverksanalyse og casestudier. Denne oppgaven gjennomføres bare i Norge (NIFU).

English summary: Work package 3. Wooden bridges

The work package is coordinated by Knut Amund Skatvedt at Treteknisk.

Here we will have three main tasks:

  1. Network analysis of boards and case studies on board interlocking (NIFU)
  2. Mapping of competence needs and offers (Treteknisk) and case studies on vocational education (Treteknisk)
  3. Case studies on intermediaries and network analysis of intermediaries (NIFU)

Media analysis, analysis of policy instruments and interviews will inform these research tasks (NIFU and Treteknisk).

Les artikkelen av Knut Amund Skatvedt om fremtiden til trebruer i Norge her.