Webinar: Byggevareforordningen og CE-merking

Den 14. september gjennomførte WoodWorks! og Inno4Tree-prosjektet sammen et webinar om Byggevareforordningen og CE-merking.

Tina Sletbak Akerø fra Treindustrien innledet om Byggevareforordningen.

Temaet er veldig aktuelt siden det ble gjennomført i vår en høringsrunde om en ny, revidert byggevareforordning i EU som også vil gjelde i Norge, gjennom EØS-avtalen. Den foreslåtte nye forordningen vil også regulere farlige utslipp til utendørs miljø og et system for vurderingen av bærekraft. Begge deler er ikke en del av dagens forordning.

Byggevareforordningen inneholder krav om og regler for CE-merking av byggevarer. Byggevareforordningen regulerer kravene for omsetning og salg av byggevarer og er dermed rettet mot produsenter, importører og distributører av byggevarer. I Norge fører DiBK tilsyn med at kravene møtes av disse aktørene. Hvis det finnes en harmonisert standard for en byggevare er det krav til CE-merking.

Et eksempel for en slik standard er Standard for Trekonstruksjoner (NS-EN 14081-1:2016+A1:2019).

Turid Sigvartsen fra Treteknisk institutt innledet om treprodukter som skal CE-merkes.

Hun forklarte det gjeldende systemet for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser.

Det skilles mellom forskjellige typer treprodukter (konstruksjonsvirke, takstoler, limtre, fingerskjøtt konstruksjonsvirke, trebaserte plater, panel og kledning, gulv og parkett) og tilsvarende system for å vurdere byggevarenes ytelser som utføres av produsenten og forskjellige tredjepart (teknisk kontrollorgan utpekt av DiBK).

Alle produsenter må ha et system for produksjonskontroll i fabrikken og produsentene må oppbevare den tekniske dokumentasjonen for sine produkter, mens produktinformasjonen følger med byggevaren. CE-merkingen må være synlig når et produkt ankommer en byggeplass.

Les mer om CE-merking av trebaserte byggevarer på Treteknisk sine hjemmesider.