Vil undersøke endringer i kompetansebehov

Som en del av Inno4Tree vil Treteknisk undersøke hvordan etterspørselen etter kompetanse har endret seg i byggenæringa.  Metoden som brukes er tekstanalyse av stillingsannonser samt intervjuer av folk som jobber med rekruttering og opplæring.

Har noen hypoteser

Samee Ullah, rådgiver ved Treteknisk, har samlet vel fem hundre stillingsannonser som han nå analyserer.  Annonser hentet fra perioden før 2012 skal sammenlignes med dagsferske annonser hentet fra finn.no, NAV og hjemmesider.
Samee har et analyseverktøy som gjør det mulig å analysere store datamengder systematisk.

Forskningsdesignet er åpent, men han er allikevel spent på om etterspørselen er endret for kompetanser innen bærekraft, produktdokumentasjon, standarder og industrialisering.

«Jeg er spent på hvordan kompetansebehovet i verdikjeden har endret seg, spesielt i lys av miljøutfordringene hvor byggenæringa på mange måter både er en utfordring og en løsning.  Økt bruk av tre bidrar til å redusere klimagassutslippene, spesielt dersom kunnskaper og erfaring deles og settes i system» forklarer Samee.

Samee Ullah

Det satses på fagskoler

Myndighetene har nylig forsterket sin satsing på fagskolene, hvor det skal legges til rette for kortere utdanningsløp tilpasset konkrete behov i industri og byggenæring.

En oversikt over udekkede behov i byggenæringa fra det pågående forskningsprosjektet vil være relevant for denne satsningen.