Webinar: Byggevareforordningen og CE-merking

Den 14. september gjennomførte WoodWorks! og Inno4Tree-prosjektet sammen et webinar om Byggevareforordningen og CE-merking. Tina Sletbak Akerø fra Treindustrien innledet om Byggevareforordningen. Temaet er veldig aktuelt siden det ble gjennomført i vår en høringsrunde om en ny, revidert byggevareforordning i EU som også vil gjelde i Norge, gjennom EØS-avtalen. Den foreslåtte nye forordningen vil også …

Continue

Inno4Tree prosjektmøte 11.5.2022

Vi diskuterte første resultater og planlegger aktivitetene for 2022. Partnerne fra Treteknisk og Syke fortalte om første steg i prosjektet. Planlegging av case studier, workshops og komparative analyser var i fokus. SYKE og NIFU avtalte å skrive et komparativt paper basert på media analysen som ble gjennomført for begge landene for perioden 2017 til 2021. …

Continue