New article on board interlocks

Silje Marie Svartefoss and Antje Klitkou just published their article on interlocking of boards: Svartefoss, S. M., & Klitkou, A. (2024). The role of board interlocks in increasing the use of wood in Norwegian construction. Corporate Board: Role, Duties and Composition, 20(1), 8–22.https://doi.org/10.22495/cbv20i1art1

Inno4Tree prosjektmøte 11.5.2022

Vi diskuterte første resultater og planlegger aktivitetene for 2022. Partnerne fra Treteknisk og Syke fortalte om første steg i prosjektet. Planlegging av case studier, workshops og komparative analyser var i fokus. SYKE og NIFU avtalte å skrive et komparativt paper basert på media analysen som ble gjennomført for begge landene for perioden 2017 til 2021. …

Continue