Webinar: Byggevareforordningen og CE-merking

Den 14. september gjennomførte WoodWorks! og Inno4Tree-prosjektet sammen et webinar om Byggevareforordningen og CE-merking. Tina Sletbak Akerø fra Treindustrien innledet om Byggevareforordningen. Temaet er veldig aktuelt siden det ble gjennomført i vår en høringsrunde om en ny, revidert byggevareforordning i EU som også vil gjelde i Norge, gjennom EØS-avtalen. Den foreslåtte nye forordningen vil også …

Continue