Inno4Tree prosjektmøte 11.5.2022

Vi diskuterte første resultater og planlegger aktivitetene for 2022. Partnerne fra Treteknisk og Syke fortalte om første steg i prosjektet. Planlegging av case studier, workshops og komparative analyser var i fokus. SYKE og NIFU avtalte å skrive et komparativt paper basert på media analysen som ble gjennomført for begge landene for perioden 2017 til 2021. …

Continue