Treteknisk Kompetanse: Nøkkelfaktorer for Grønn Omstilling

Knut Amund Skatvedt Myndigheter og fagmiljøer peker på behov for mer kompetanse for å kunne utnytte miljøgevinsten av økt bruk av tre. I en ny forskningsrapport har Treteknisk og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) sett på kompetansebehovet og hvordan dette kan dekkes. Økt bruk av tre har et stort potensial …

Continue

New report on Providers of wood-related expertise

Inno4Tree has published a new report on Providers of wood-related expertise. The authors are: Samee Ullah and Knut Amund Skatvedt (Treteknisk),Lina Ingeborgrud and Håkon Endresen Normann (NIFU) This report provides an overview of the competency needs and development within the Norwegian construction and timber industries, with a specific focus on increased timber utilization to mitigate …

Continue