Fotosafari i Oslo

I sommer (juli 2022) gjennomførte vi en fotosafari til flere trebaserte bygg i Oslo, noen enda ikke ferdigstilte mens andre allerede i bruk. Her noen glimt fra denne besøksrunden. Vi skal komme på et nytt besøk hos noen av byggene som ikke var ferdigstilte enda. Hasle Tre ved Vinslottet Bygget er designet og konstruert av …

Continue

Webinar: Byggevareforordningen og CE-merking

Den 14. september gjennomførte WoodWorks! og Inno4Tree-prosjektet sammen et webinar om Byggevareforordningen og CE-merking. Tina Sletbak Akerø fra Treindustrien innledet om Byggevareforordningen. Temaet er veldig aktuelt siden det ble gjennomført i vår en høringsrunde om en ny, revidert byggevareforordning i EU som også vil gjelde i Norge, gjennom EØS-avtalen. Den foreslåtte nye forordningen vil også …

Continue

Inno4Tree prosjektmøte 11.5.2022

Vi diskuterte første resultater og planlegger aktivitetene for 2022. Partnerne fra Treteknisk og Syke fortalte om første steg i prosjektet. Planlegging av case studier, workshops og komparative analyser var i fokus. SYKE og NIFU avtalte å skrive et komparativt paper basert på media analysen som ble gjennomført for begge landene for perioden 2017 til 2021. …

Continue