Inno4Tree prosjektmøte 26.1.2022

Vi diskuterte første resultater av medieanalysen presentert av Antje Klitkou.

Marco Capasso og Silje Marie Svartefoss presenterte fremgangsmåten for analysen av styresamarbeidet.

Knut Amund Skatvedt fra Treteknisk presenterte planene for kompetansekartleggingen.

David Lasarevic presenterte planer for gjennomføringen av analysene ved SYKE.

Berit Sannes fra Norwegian Wood Cluster og Knut Magnar Sandland fra Wood Works! deltok i diskusjonene og planleggingen av workshopene med stakeholderne. Wood Works! vil ta ansvar for organiseringen av den første workshopen i andre kvartal.