Norwegian Wood Cluster og Inno4Tree diskuterer kompetanse på Gjøvik

Den 6. september 2023 ble Inno4Tree invitert til å presentere første resultater fra Inno4Tree prosjektet om kompetansebehovene i treindustrien for Faggruppen Kompetanse i Norwegian Wood Cluster. Klyngeleder Berit Sannes fra NWC ønsket velkommen og var møteleder.

Endret behov for kompetanse i treindustrien

Knut Amund Skatvedt fra Treteknisk innledet om Inno4Tree prosjektet og Antje Klitkou fra NIFU deltok i diskusjonene. Skatvedt ga først en kort innledning om kompetansebehovene for grønn omstilling og presenterte noen resultater fra en kartlegging av stillingsannonser i 2012 og 2022.

Knut Amund Skatvedt fra Treteknisk presenterer foreløpige resultater for NWC

Forskningen relevant for bedriftene

Etter presentasjonen var det en interessant diskusjon med bedriftsrepresentanter fra NWC som fortalte om sine erfaringer med å hente inn kompetanse og nye medarbeidere og hvilke utfordringer de møter i dette arbeidet.

På møtet med Faggruppen Kompetanse i NWC fikk deltakerne også presentert og diskutert kompetanseprosjektet Heartwood ved NWC. Gruppen fikk også en grundig gjennomgang av den interne kompetansebyggingen i Hunton-skolen ved HR-leder Victoria Haugerud, Hunton Fiber AS. Andre bedriftsrepresentanter påpekte også at de har lignende opplegg for intern kompetansebygging.
Rolf Lars Haugen fra Tretorget fortalte om forberedelsene for et modulbasert kursopplegg ved NTNU i Gjøvik og Fagskolen i Innlandet.

Økt bruk av trefiber-isolasjon i Norden

Vi avsluttet møtet med en omvisning på Hunton-fabrikken på Skjerven. Her møtes vi med flere lærlinger som elsker å jobbe her. Under omvisningen ble det fortalt om videre planer for utviklingen av området og mulighetene for økt produksjon av trefiber-isolasjon.