News

Framtidslaboratorium: Den trebaserte byggebransjen i 2060

Hvordan vil den trebaserte byggebransjen se ut i 2060? Hvilke utfordringer og muligheter vil den møte? Hvilke visjoner og verdier vil den bygge på? Disse spørsmålene skal utforskes sammen med studenter fra flere utdanningssteder. Framtidslaboratorium gjennomføres på Valle Wood i Oslo den 18. mars 2024. Framtidslaboratoriet arrangeres av forskningsprosjektet Inno4Tree ved Nordisk institutt for studier …

Continue

Inno4Tree gjennomførte et spennende seminar i Oslo

Fra den 25. til den 26. oktober 2023 gjennomførte vi vårt seminar i Inno4Tree-prosjektet på NIFU i Oslo. Vi åpnet seminaret med felles lunsj på NIFU. Til stedet var alle forskningspartnere: fra NIFU Antje Klitkou, Håkon Normann og Lina Ingeborgrud, fra Treteknisk Knut Amund Skatvedt og Samee Ullah, og fra SYKE Riina Toivanen, Jani Lukkarinen …

Continue

Inno4Tree at the 15. IST Conference in Oslo

Last week, from the 17th to the 19th of June 2024, Inno4Tree presented results of the project at the 15th International Sustainability Transitions Conference in Oslo. With 500 participants this conference is the largest international conference on sustainability transitions worldwide. Our project had three contributions: Foto: Kristine Nore

Seminar on the policy analysis results in Helsinki 11.3.2024

Erkki-Jussi Nylén, SYKE As part of Inno4Tree project, NIFU, Syke and University of Helsinki researchers have conducted a comparative policy analysis on how wood construction policies have unfolded in Norway and Finland. The comparative analysis has focused on aspects of policy consistency, and vertical and horizontal policy coherence. In both countries promotion of wood construction …

Continue

Framtidslaboratorium om den trebaserte byggebransjen i 2060

Lina Ingeborgrud 18. mars 2024 gjennomførte Inno4Tree et framtidslaboratorium om den trebaserte byggebransjen i 2060. Laboratoriet ble holdt på Trewerket på Helsfyr i Oslo. De 16 deltakerne, primært studenter, kom fra ulike institusjoner, blant annet NTNU Gjøvik, NMBU, og Arkitektur- og designhøgskolen. Målet var å sammen utforske ulike framtider for trebruk og den trebaserte byggebransjen, …

Continue

Treteknisk Kompetanse: Nøkkelfaktorer for Grønn Omstilling

Knut Amund Skatvedt Myndigheter og fagmiljøer peker på behov for mer kompetanse for å kunne utnytte miljøgevinsten av økt bruk av tre. I en ny forskningsrapport har Treteknisk og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) sett på kompetansebehovet og hvordan dette kan dekkes. Økt bruk av tre har et stort potensial …

Continue

New report on Providers of wood-related expertise

Inno4Tree has published a new report on Providers of wood-related expertise. The authors are: Samee Ullah and Knut Amund Skatvedt (Treteknisk),Lina Ingeborgrud and Håkon Endresen Normann (NIFU) This report provides an overview of the competency needs and development within the Norwegian construction and timber industries, with a specific focus on increased timber utilization to mitigate …

Continue

New article on board interlocks

Silje Marie Svartefoss and Antje Klitkou just published their article on interlocking of boards: Svartefoss, S. M., & Klitkou, A. (2024). The role of board interlocks in increasing the use of wood in Norwegian construction. Corporate Board: Role, Duties and Composition, 20(1), 8–22.https://doi.org/10.22495/cbv20i1art1

Norwegian Wood Cluster og Inno4Tree diskuterer kompetanse på Gjøvik

Den 6. september 2023 ble Inno4Tree invitert til å presentere første resultater fra Inno4Tree prosjektet om kompetansebehovene i treindustrien for Faggruppen Kompetanse i Norwegian Wood Cluster. Klyngeleder Berit Sannes fra NWC ønsket velkommen og var møteleder. Endret behov for kompetanse i treindustrien Knut Amund Skatvedt fra Treteknisk innledet om Inno4Tree prosjektet og Antje Klitkou fra …

Continue

Inno4Tree Seminar in October 2023

Our next seminar will be on October 25-26 in Oslo, our partners from Treteknisk and SYKE will participate as well as our colleagues from Norwegian Wood Cluster and WoodWoks! On the agenda will be the discussion of important outcomes of the project, such as: In addition we will discuss the next stakeholder meeting. We will …

Continue