Inno4Tree vil se på fagskolenes rolle

Knut Amund Skatvedt

Den treindustrielle verdikjeden blir viktig for å nå klimamålene. Skal dette lykkes må både bedrifter og produkter utvikles. Tradisjonell bruk av tre må styrkes og tre må i tillegg finne nye bruksområder. Da vil bedriftene trenge ny kompetanse. 

Flere av fagskolene har utviklet nye bransjeprogram for treindustri og gjennom forskningsprosjektet Inno4Tree skal Treteknisk se på fagskolenes rolle som kompetanseleverandør til den treindustrielle verdikjeden.

Fagskolene som case

To av fagskolene som er involvert i bransjeprogrammene for treindustri skal intervjues. Dette skal gi en bedre forståelse for hvordan det jobbes både i fagskolene og fra industrien for å dekke behovet for kompetanse. Resultatene fra undersøkelsen vil også sammenlignes med hvilken kompetanse som etterspørres. 

For å kartlegge dette er Treteknisk allerede igang med en annen undersøkelse hvor innholdet i nærmere fem hundre jobbannonser skal analyseres, les mer her. Undersøkelsen vil også se på om det har vært endringer i etterspurt komepanse over tid.

Treteknisk skal også under lupen

Treteknisk er en viktig aktør for å gi teoriundervisning til de som skal ta fagbrev som voksne. Dette skal det ses på i en separat undersøkelse hvor NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) vil intervjue ledelsen ved Treteknisk.

Teksten er fra Treteknisk hjemmeside.