Inno4Tree Prosjektmøte 31.1.2023

Inno4Tree gjennomførte et digitalt prosjektmøte med våre to klyngeorganisasjonene.

Tema for vårt møte var samarbeid mellom styrene i den trebaserte byggenæringen.
Silje Marie Svartefoss presenterte analyseresultatene som ble ivrig diskutert.