Inno4Tree prosjektmøte 11.5.2022

Vi diskuterte første resultater og planlegger aktivitetene for 2022.
Partnerne fra Treteknisk og Syke fortalte om første steg i prosjektet.
Planlegging av case studier, workshops og komparative analyser var i fokus.

SYKE og NIFU avtalte å skrive et komparativt paper basert på media analysen som ble gjennomført for begge landene for perioden 2017 til 2021.

NIFU rapporterte om resultater fra den kvantitative analysen av styresamarbeid og fra intervjuundersøkelsen om mellomleddsorganisasjoner.

Med WoodWorks! ble planlegging av et Webinar med industrien om EUs nye byggevareforordning i september 2022 avtalt. Vi kommer med mer informasjon ganske snart.
Forslag til ny byggevareforordning er sendt ut på høring fra EU-kommisjonen med frist 3. juni 2022. Hensikten med forslaget er å styrke og forbedre det indre markedet for byggevarer som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Særlig interessant for oss er fokus på å redusere den samlede klima- og miljøbelastningen fra byggevarer og å redusere den administrative belastningen gjennom forenkling og digitalisering.