Inno4Tree gjennomførte et spennende seminar i Oslo

Fra den 25. til den 26. oktober 2023 gjennomførte vi vårt seminar i Inno4Tree-prosjektet på NIFU i Oslo.

Vi åpnet seminaret med felles lunsj på NIFU. Til stedet var alle forskningspartnere: fra NIFU Antje Klitkou, Håkon Normann og Lina Ingeborgrud, fra Treteknisk Knut Amund Skatvedt og Samee Ullah, og fra SYKE Riina Toivanen, Jani Lukkarinen og Erkki-Jussi Nylen. Våre samarbeidende klyngeorganisasjoner deltok også veldig aktivt: Berit Sannes fra Norwegian Wood Cluster og Knut Magnar Sandland fra WoodWorks! Cluster.

Seminaret ble startet med en påminnelse på at vi har mistet i sommer etter en dødelig sykdom en veldig engasjert og inspirerende kollega fra SYKE, David Lazarevic!

1. Arbeidet siden seminaret i Helsinki

Etterpå ble arbeidet som ble utført siden seminaret i Helsinki oppsummert og diskutert. Her var det fokus på følgende temaer:

  • Samarbeidet med klyngeorganisasjonene
  • Deltakelse på vitenskapelige konferanser og publisering av vitenskapelige artikler
  • Kommunikasjonsaktiviteter.

2. Diskusjon av utkast av nye vitenskapelige artikler

Alle artiklene ble sirkulert en uke i forveien, forfatterne presenterte kort ideen bak artikkelen, etterpå kom en diskutant og til slutt ble det diskutert i plenum.

  • Paper om kompetansebehov i treindustrien
  • Paper om case studier av mellomleddsaktører i Norge og Finland
  • Paper om policy for trebyggeri i Norge og Finland

På kvelden var det en felles middag på restaurant SüdØst.

3. Diskusjon av fremtidig arbeid

Den andre dagen diskuterte vi det fremtidige arbeidet, med vekt på samarbeid med klyngeorganisasjonene, gjennomføring av fremtidslaboratoriet, kommunikasjonsaktiviteter og publisering av de akademiske paperne.

Vi avsluttet den delen av programmet med felles lunsj. Etter lunsjen hadde vi et spennende program med Jørgen Tycho fra OsloTre. Innledningsvis holdt han et foredrag om trebyggeri i Oslo, med vekt på OsloTre sine prosjekter.

Etterpå fikk vi en guided tur på byggeplassen til det nye Tøyenbadet, besøkte Valle Wood og HasleTre.

4. Reise til SporX i Drammen og Mjøstårnet i Brumunddal

På fredagen gjennomførte vi en tur til to viktige landemerker i trebyggeri.

Vi startet med et besøk av kontorbygget SporX i Drammen. Her fikk vi en omvisning av arkitekten Sebastian Gulliksen Stokkebokjær.

Etterpå gikk det videre til Brumunddal. Her tok oss imot Berit Sannes i lokalene til Skogkurs. Hun fortalte om selve byggeprosessen og vi fikk besøke også selve Mjøstårnet.