Prosjekt Inno4Tree

Inno4Tree har det overordnede målet å legge til rette for en bærekraftig overgang av byggebransjen til den sirkulære bioøkonomien, ved å erstatte betong og stål med trekonstruksjonsmateriale.

Prosjektet er et samarbeid mellom ……

Inno4Tree at the 15. IST Conference in Oslo

Last week, from the 17th to the 19th of June 2024, Inno4Tree presented results of the project at the 15th International Sustainability Transitions Conference in Oslo. With 500 participants this…