Fagdag i Drammen Spor X

Vi deltok på befaring og fagseminar om SporX – Nordens mest bærekraftige kontorbygg – i Drammen den 28.9.2022!

Takk til BYGG i TRE / Tre på Agder for invitasjonen! Seminaret var en stor suksess med over 80 deltakere! Vi gratulerer!

Knut Magnar Sandland fra Tregruppen i Viken og Kristin Vedum, Tredriveren og Bygg i Tre innledet seminaret.

Så startet Helene Mork ved Vestaksen Eiendom AS med en introduksjon av SporX og forklarte hvorfor de valgte å bygge i tre.

SporX
SporX i Drammen

Det 10-etasjers kontorbygg ble tegnet av Dark Arkitekter , entreprenøren var Betonmast Buskerud-Vestfold AS og leverandøren av massivtre var Splitkon. Det ble brukt ca. 10.000 grantrær fra Drammen-område for å produsere massivtre, dvs. veldig kortreiste byggematerialer.

Fra byggestarten jobbet man med en digital tvilling som også brukes i dag i driften av bygget. Inneklima, akustikk og hygroskopiske egenskaper er bra. Sensorer styrer ventilasjon og energiforbruk.

Interessante kjennetegn for et bærekraftig bygg er resirkulert glass tilslag fra Norsk Gjenvinning for betonggulvet og fravær av parkeringsplasser for biler.

Bygget ble ferdigstilt i 2021, selve byggeprosessen tok 16 måneder fra start til første levering. Bygget har 40% lavere CO2 utslipp. Det ble brukt prefabrikkerte byggeelementer fra Splitkon.

Vi kunne besøke hele huset etter seminaret. Her noen bilder fra kontorene til Dark Arkitekter i toppetasjen.

Utsikt fra takterassen på SporX
Utsikt fra takterrassen på SporX

SporX har også en offentlig tilgjengelig terrasse:

Offentlig takterasse på SporX
Offentlig terrasse på SporX