Fagdag i Drammen Spor X

Vi deltok på befaring og fagseminar om SporX – Nordens mest bærekraftige kontorbygg – i Drammen den 28.9.2022! Takk til BYGG i TRE / Tre på Agder for invitasjonen! Seminaret var en stor suksess med over 80 deltakere! Vi gratulerer! Knut Magnar Sandland fra Tregruppen i Viken og Kristin Vedum, Tredriveren og Bygg i Tre …

Continue

Webinar: Byggevareforordningen og CE-merking

Den 14. september gjennomførte WoodWorks! og Inno4Tree-prosjektet sammen et webinar om Byggevareforordningen og CE-merking. Tina Sletbak Akerø fra Treindustrien innledet om Byggevareforordningen. Temaet er veldig aktuelt siden det ble gjennomført i vår en høringsrunde om en ny, revidert byggevareforordning i EU som også vil gjelde i Norge, gjennom EØS-avtalen. Den foreslåtte nye forordningen vil også …

Continue

Inno4Tree prosjektmøte 11.5.2022

Vi diskuterte første resultater og planlegger aktivitetene for 2022. Partnerne fra Treteknisk og Syke fortalte om første steg i prosjektet. Planlegging av case studier, workshops og komparative analyser var i fokus. SYKE og NIFU avtalte å skrive et komparativt paper basert på media analysen som ble gjennomført for begge landene for perioden 2017 til 2021. …

Continue

Trebyfestivalen i Trøndelag 21. – 22. Juni 2022

I juni organiseres Trebyfestivalen i Trøndelag. Se invitasjonen hos WoodWorks! here: NIFU vil delta på festivalen og vi gleder oss til å høre foredrag, deltar på byvandring og se nåtidens trebygninger.

Forelesning ved Adam Mickiewicz University i Poznań, 19.5.2022

Antje Klitkou er invitert til å holde en forelesning ved Adam Mickiewicz University i Poznań, den 19. May 2022. Temaet for forelesningen er: ‘The role of intermediary organisations in the sustainable transition of the Norwegian construction and building sector in Norway towards the broader deployment of wooden construction materials’

Inno4Tree prosjektmøte 26.1.2022

Vi diskuterte første resultater av medieanalysen presentert av Antje Klitkou. Marco Capasso og Silje Marie Svartefoss presenterte fremgangsmåten for analysen av styresamarbeidet. Knut Amund Skatvedt fra Treteknisk presenterte planene for kompetansekartleggingen. David Lasarevic presenterte planer for gjennomføringen av analysene ved SYKE. Berit Sannes fra Norwegian Wood Cluster og Knut Magnar Sandland fra Wood Works! deltok …

Continue

Kickoff møte den 16.11.2021

Vårt prosjekt hadde kickoff-møte på NIFU den 16.11.2021. På workshopen diskuterte vi fremgangsmåten for medieanalysen og planla de neste oppgavene. Vi avsluttet med lunsj på Grådi på Tøyen.