Velkommen til Webinar: Byggevareforordningen og CE-merking!

WoodWorks! og Inno4Tree arrangerer den 14. september 2022, 8:30-10:00 sammen et webinar om status på arbeidet med byggevareforordningen og CE-merking. Tina Sletbak Akerø fra Treindustrien og Turid Sigvartsen fra Treteknisk vil holde innlegg, og det vil bli satt av god tid til spørsmål. Til påmelding her!