Norwegian Wood Cluster og Inno4Tree diskuterer kompetanse på Gjøvik

Den 6. september 2023 ble Inno4Tree invitert til å presentere første resultater fra Inno4Tree prosjektet om kompetansebehovene i treindustrien for Faggruppen Kompetanse i Norwegian Wood Cluster. Klyngeleder Berit Sannes fra NWC ønsket velkommen og var møteleder. Endret behov for kompetanse i treindustrien Knut Amund Skatvedt fra Treteknisk innledet om Inno4Tree prosjektet og Antje Klitkou fra …

Continue

Fotosafari i Oslo

I sommer (juli 2022) gjennomførte vi en fotosafari til flere trebaserte bygg i Oslo, noen enda ikke ferdigstilte mens andre allerede i bruk. Her noen glimt fra denne besøksrunden. Vi skal komme på et nytt besøk hos noen av byggene som ikke var ferdigstilte enda. Hasle Tre ved Vinslottet Bygget er designet og konstruert av …

Continue

Velkommen til Webinar: Byggevareforordningen og CE-merking!

WoodWorks! og Inno4Tree arrangerer den 14. september 2022, 8:30-10:00 sammen et webinar om status på arbeidet med byggevareforordningen og CE-merking. Tina Sletbak Akerø fra Treindustrien og Turid Sigvartsen fra Treteknisk vil holde innlegg, og det vil bli satt av god tid til spørsmål. Til påmelding her!